HỎI TRỰC TIẾP

FB MESSAGER

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Free Ship khi Shopping trên 499 K

ĐỊA CHỈ

153A Nguyễn Trãi P2 Q5


LIÊN HỆ

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3919.1002874613655!2d106.6639852!3d10.8036306!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175293ac91a2f9b%3A0xd75c965212390aed!2zNjUgVHLhuqduIFF14buRYyBIb8OgbiwgNCwgVMOibiBCw6xuaCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1422245977374" width="100%" height="350" frameborder="0" style="border:0"></iframe>


Hotline : 0912344336 - 0947232526


153A - Nguyễn Trãi - F2 - Quận 5